Kodin ulkopuoliset tilanteet

Kodin ulkopuolisissa tilanteissa ongelmaksi nousevat usein joko lapsen ”käsittämätön villiintyminen”, perinteiset itkupotkuraivarit tai ennen kaikkea vanhemman neuvottomuus, roolien hämärtyminen ja sisäinen häpeän tunne.

Kotona jokaisella voi olla niin sanotusti selkeä paikkansa, ei miten, miten ja milloin toimia. Kodin ulkopuolella taas tutun turvalliset neljä seinää poistuvat ja silti vanhempi odottaa, että lapsi olisi nimenomaan juuri silloin sisäistänyt käytöksen kultaisen sääntökirjan itseensä. Kotona sallitaan kypsymättömyys tietyissä sosiaalisissa normeissa, sekä aikuisille että lapsille, mutta kodin ulkopuolella ne aiheuttavat pahennusta. Lähinnä vanhemmalle itselleen.

Kotona roolitus on yleensä valtasuhteiden puolesta selkeä, kun taas tätä lapsen on helppo horjuttaa aikuisen häpeän kokemisen vuoksi kodin ulkopuolella. Lapsi voi myös tarpeettomasti poimia itseensä tukahdutettujen tunteiden käytösmalleja sosiaalisista tilanteista, jos aikuinen itse sokaistuu kasvatustyölle häpeänsä vuoksi. Kuitenkaan vanhemman ei kannata kantaa syyllisyyttä lapsen vuorovaikutustaitojen vaikeuttamisesta tai olla huolissaan löytääkö lapsi paikkansa ystävien keskeltä. Nämä ovat taas täysin eri asioita kuin kodin ulkopuoliset haasteet, joiden keskiössä ovat lapsen ja vanhemman väliset jännitteet, jotka purkaantuvat huonona käytöksenä.

Toki kodin ulkopuolisina ongelmina voidaan nähdä lapsen arkuus tai pelokkuus, jolloin kuitenkin jälleen voidaan palata vanhemman esimerkkiin ja rauhalliseen tukeen lapsen matkalla maailmaan. Lapsella voi olla haasteita konseptoida totuttujen säännönalaisuuksien muuttumista eri konteksteissa, mutta kuten kaikessa muussakin oppimisessa rohkaisevat toistot tuottavat lopulta tulosta.

Vanhemman muistilista

Ennakoi!

Ennakointi kodin ulkopuolisiin tilanteisiin on merkittävää, jolla voidaan sekä säästää vanhemman ennakkopelkoa ongelmista sekä lapsen testailua valtaroolien horjuttamiseksi.

Harjoitelkaa yhdessä!

Kodin ulkopuolisia haasteellisia tilanteita on hyvä suunnitellusti harjoitella ilman aikapainetta tai pakkoa keskittyä ympäröiviin ihmisiin.

Tarkkaile muita perheitä!

Vanhemman on hyvä tarkkailla kodin ulkopuolella muita perheitä ja joko todeta, että ei ole yksin ahdistuksensa kanssa tai miten muut mahdollisesti hoitavat haastavat tilanteet.