Tiimi

Nina Sajaniemi, Helsingin Yliopisto, dosentti, kehitysneuropsykologia

Ninan tutkimuskohteita ovat olleet mm. stressin sääteleminen, sosio-emotionaalinen oppiminen ja voimavarakeskeinen näkökulma oppimiseen.

https://tuhat.helsinki.fi/portal/fi/person/sajaniem

Lotta Uusitalo-Malmivaara, Helsingin Yliopisto, dosentti, erityispedagogiikka.

Lotta on tutkimuksissaan perehtynyt positiiviseen psykologiaan ja tutkinut muun muassa lasten ja nuorten onnellisuutta.

https://tuhat.helsinki.fi/portal/en/persons/lotta-uusitalomalmi.html

Marja-Leena Laakso, Jyväskylän yliopisto, dekaani, kasvatustieteellinen tiedekunta

Marja-Leena on tutkinut mm. Lasten sosio-emotionaalisen kehityksen tukemista, lasten kuulemista ja osallistamista sekä vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksta ja vanhemmuusinterventioita.

https://staff.jyu.fi/Members/mllaakso/en

Arniika Kuusisto, University of Stockholm, professori, varhaiskasvatus

Arniikan tutkimuksen kohteita ovat olleet monikulttuurisuus ja moniuskonnollisuus, sekä sosiaalinen inklusiivisuus ja erilaisuuden tunnistaminen.

https://tuhat.helsinki.fi/portal/fi/persons/arniika-kuusisto.html

Minna Huotilainen, Helsingin Yliopisto, professori, kasvatustieteiden osasto.

Minna on aivotutkija, joka yhdistää tutkimuksissaan kognitiotiedettä, kasvatustiedettä ja psykologiaa. Minna on tutkinut mm. Musiikin, puheen, muistin ja tarkkaavaisuuden yhteyksiä.

https://tuhat.helsinki.fi/portal/en/persons/minna-huotilainen.html

Marjo Hannukkala, Suomen Mielenterveysseura, johtaja

Marjo on tutkinut pienten lasten mielenterveyden tukemista ja mielenterveystaitojen opettamista.

https://www.mielenterveysseura.fi/fi/yhteystiedot/johto

Hanna Sellergren, Ensi- ja turvakotien liitto, kehittämispäällikkö

Hannan vastuulla on  Ensi- ja turvakotien liitossa vaativan vauvatyön kehittäminen.

https://ensijaturvakotienliitto.fi/

Kaisa Vuorinen, Helsingin Yliopsto, erityisopettaja, tohtorikoulutettava

Kaisa on positiivisen pedagogiikan tutkija, joka tekee väitöskirjaa luonteenvahuuksien opettamisen yhteydestä oppilaiden hyvinvointiin ja onnellisuuteen.

https://tuhat.helsinki.fi/portal/en/persons/kaisa-vuorinen.html

Risto Hotulainen, Helsingin Yliopisto, apulaisprofessori, kasvatustieteiden osasto

Risto on tutkinut mm. ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä sekä asiantuntijuuden ja huippusuoritusten kehittymistä.

https://tuhat.helsinki.fi/portal/fi/person/hotulain

Jukka Mäkelä, THL, lastenpsykiatri

Jukka on positiivisen ja vanhemmuutta tukevan lasten mielenterveystyön asiantuntija. Jukka on tutkinut mm. Kosketuksen merkitystä lapsen kehityksessä.

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet

Anna-Mari Sajaniemi, KTM, hankkeen kaupallinen johtaja

Anna-Mari koordinoi ja ohjaa palvelun suunnitteluun ja tutkimusdatan keräämiseen liittyviä prosesseja.

Piret Paal, muotoilija

Piret toimii hankkeen palvelusuunnittelijana. Tärkeimpiä tehtäviä ovat asiakasnäkökulman ja käytettävyyden huomioiminen.