Tarina

Silmu Parenting on Helsingin yliopistolla kehitetty palvelu lapsiperheille.

Silmun ideana on tarjota perheille luotettavaa, tieteellisesti todistettua tutkimustietoa lapsen kehityksestä sekä tukea koko perheen henkistä hyvinvointia. Silmu on kuin kuka tahansa lapsi iloineen ja suruineen, mutta kuitenkin oma uniikki yksilönsä.

Silmu Parentingin (aiemmin Parental Box) tarina käynnistyi tiimin osallistuttua Helsinki Challenge tiedekisaan 2017. Parental Boxin ideana oli edistää lasten ja perheiden hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista, antaa tietoa varhaisesta kehityksestä, murtaa myyttejä ja luo pohjaa tasa-arvoisten mahdollisuuksien toteutumiselle kouluttautumisessa ja työnjaossa.

Hankkeemme eteni kisassa finaaliin saakka, ja sai laajaa positiivista huomiota. Kannustavan palautteen myötä huomasimme, että Parental Boxille olisi kysyntää myös oikeassa elämässä, ja päätimme jatkaa hankkeemme edistämistä ideasta konkreettiseen toimintaan. Palvelumme sai nimeksi Silmu Parenting.

Syksystä 2019 Silmu Parentingin kehittämistä on jatkettu sivutoimintana, hetkellä etsimme Silmulle uusia mahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita. Ota yhteyttä meihin tästä!

Silmun kehittämiseen osallistuneet

 

Parental Boxin / Silmu Parentingin tieteellisen sisällön taustalla ovat olleet seuraavat tutkijat varhaiskasvatuksen, erityispedagogiikan, positiivisen psykologian, lastenpsykiatrian, aivotutkimuksen ja neurotieteiden alalta, sekä lisäksi ammattilaisia palvelumuotoiluun, kaupallistamiseen ja lasten arjen käytäntöihin liittyen:

Nina Sajaniemi (Helsingin yliopisto)

Lotta Uusitalo-Malmivaara (Helsingin yliopisto)

Minna Huotilainen (Helsingin yliopisto)

Kaisa Vuorinen (Helsingin yliopisto)

Risto Hotulainen (Helsingin yliopisto)

Taina Sainio (Helsingin yliopisto)

Mirja Köngäs (Varhaiskasvatuksen tutkijatohtori)

Marja-Leena Laakso (Jyväskylän Yliopisto)

Arniika Kuusisto (Stockholm University)

Jukka Mäkelä (THL)

Taisto (Varhaiskasvatuksen erityisopettaja)

Kylliki (Varhaiskasvatuksen erityisopettaja)

Marjo Hannukkala (Suomen Mielenterveysseura)

Hanna Sellergren (Ensi- ja Turvakotien liitto)

Anna-Mari Sajaniemi

Piret Paal