Helsinki Challenge

Parental Box oli mukana Helsinki Challenge – kisassa, jonka tarkoituksena on tuottaa uusia tiedepohjaisia ratkaisuja koko maailman tarpeisiin ja vastata YK:n 17 kestävän kehityksen haasteeseen. Parental Box edistää lasten ja perheiden hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista, antaa tietoa varhaisesta kehityksestä, murtaa myyttejä ja luo pohjaa tasa-arvoisten mahdollisuuksien toteutumiselle kouluttautumisessa ja työnjaossa. Hankkeemme eteni kisassa finaaliin saakka, ja sai laajaa positiivista huomiota. Kannustavan palautteen myötä huomasimme, että Parental Boxille olisi kysyntää myös oikeassa elämässä, ja päätimme jatkaa hankkeemme edistämistä ideasta konkreettiseen toimintaan.

Lue lisää http://challenge.helsinki.fi/